โรงเรียนชุมชนบ้านดง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านท้ายคุ้ง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 055455182

นานาสาระ

It seems we can't find what you're looking for.

บทความล่าสุด

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายภาคิญ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดง พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้าวัดทำบุญ ณ วัดบ้านดง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และร่วมเวียนเทียนในโอกาสวันวิสาขบูชา เพิ่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ การกล่าวบทสวดไหว้ครู ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา ระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล