โรงเรียนชุมชนบ้านดง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านท้ายคุ้ง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 055455182

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 9 3 12 1
อนุบาล 3 2 5 7 1
รวม อนุบาล 11 8 19 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 0 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 13 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
รวมประถม 51 45 96 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 10 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 10 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 11 19 1
รวมมัธยมต้น 31 31 62 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 93 84 177 11

บทความล่าสุด

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายภาคิญ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดง พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้าวัดทำบุญ ณ วัดบ้านดง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และร่วมเวียนเทียนในโอกาสวันวิสาขบูชา เพิ่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ การกล่าวบทสวดไหว้ครู ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา ระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล